Oplatí sa ešte stále investovať do akcií?

Investori zažívajú už ôsmy rok po sebe rast zhodnotenia akciových indexov. Predovšetkým americké aktíva zažívajú nebývalý rozmach. Zhodnotenie najvýznamnejších akciových indexov dosiahlo za posledných päť rokov od 50 do 90 %. Má rast akciových indexov stále svoje opodstatnenie? Nezažívame znovu akciovú bublinu, ktorá v ostatných desaťročiach vo viac, či menej pravidelných intervaloch postihovala finančný trh?

Ako a kedy?

Nikoho neprekvapí, že z dlhodobého pohľadu zostáva investovanie do akcií spomedzi všetkých tried aktív akými sú dlhopisy, komodity, či menové kurzy, najlukratívnejšie. Len akciový trh poskytuje ochranu voči inflácii, umožňuje dodatočný výnos cez dividendu a dáva možnosť podieľať sa na výsledkoch jednotlivých spoločností, či trhov. Pre investora teda nie je otázkou, či investovať do akciového trhu, ale ako a kedy investovať.

Prehriaty trh USA

Je tu však aj pohľad z druhej strany. Mnohí analytici hľadajú známky prehriatia akciového trhu. Naporúdzi sú niektoré ukazovatele – napr. pomer medzi celkovou trhovou kapitalizáciou obchodovaných spoločností a hrubým domácim produktom USA sa nachádza nad úrovňou 115 %, čo sa vykladá ako prehriatie trhu. Taktiež ďalší populárny trhový ukazovateľ – cena akcie verzus zisk (P/E) sa na americkom trhu v súčasnosti pohybuje na úrovni 21, čo je blízko predkrízovej úrovne v roku 2007.

Avšak tieto signály možno jednoducho vysvetliť. Spojené štáty lepšie prosperujú vďaka vyššiemu ekonomickému rastu než zvyšok vyspelého sveta, a to nielen v dôsledku pozitívnej demografie, ale aj prijatých opatrení či už centrálnou bankou, legislatívcami a vládou. Technologickí giganti z USA, akými sú Google, Facebook, Apple, či Amazon, sú menej zraniteľní konkurenciou, pretože benefitujú zo sieťových efektov, alebo zo svojej pozície prirodzených monopolov. Navyše v súčasnom svete slabých odborov, nízkych nákladov na kapitál a možnosti rýchleho presunu miesta podnikania, môžu svoje zisky posúvať na ešte vyššie úrovne.

Investor, ktorý má obavu zo závislosti od amerických akcií, môže investovať aj do akcií na iných trhoch – európskych (P/E 18), japonskom (P/E 17), či čoraz viac obľúbených rozvíjajúcich sa trhoch (P/E 14). Pokiaľ investuje do akcií postupne, diverzifikovane a v primeranom investičnom horizonte, je len veľmi málo pravdepodobné, že šliapne vedľa.
Across využíva takúto stratégiu aj pri investovaní do indexových fondov vo svojich kľúčových produktoch  Intelligent Portfolio+Crème de la Crème a Investičné sporenie.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.