Viera Kraicová: „Obraz sa musí namaľovať sám.“

Kým žije dielo, žije aj autor. Výnimočnosť umenia spočíva v tom, že slúži ako kronika, do ktorej autori vpisujú emócie, túžby a sny. Tie ostanú večne živé. Nezničí ich plynutie rokov, nevyblednú v tieni  modernizácie. A tak sa pri pohľade na dielo dívame do duše jeho autora. Sú umelci, ktorí mali čisté srdcia, preplnené spontánnou radosťou. Jednou z nich je aj dáma slovenského výtvarného umenia Viera Kraicová. Hoci do umeleckého neba odišla pred siedmimi rokmi, radosť z jej tvorby vyviera dodnes.

Koncom septembra sa v priestoroch Across Private Investments uskutočnila vernisáž diel tejto najspontánnejššej maliarky 20. storočia pod názvom Dáma a jej svet. V. Kraicová vkladala do tvorby svoje momentálne životné pocity prepletené hravosťou a detskou nevinnosťou. Hlavným znakom jej tvorby je kompozícia na hranici s abstrakciou, expresia, neúplnosť, ťažko identifikovateľné objekty a postavy. Plnohodnotnú funkciu v jej dielach tvorila farba v podobe sýtych škvŕn. Umeleckí kritici označujú V. Kraicovú za legendu, ktorá vo významnej miere prispela do formovania slovenskej výtvarnej scény. Do portfólia jej tvorby patria aj ilustrácie diel významných spisovateľov – Boženy Němcovej, Márie Rázusovej-Martákovej, Ľudmily Podjavorinskej a ďalších.

„Náš svet je poskladaný z mozaiky miliónov malých výtvorov. Nemusí ísť len o výnimočné umelecké diela. Jedinečnosť a originalita môžu ísť ruka v ruke aj vo sfére investovania,“ uviedol v príhovore Maroš Ďurik, generálny riaditeľ Across Private Investments. „Pre našich klientov tvoríme investičné riešenia, ktoré pomáhajú dlhodobo zhodnocovať ich majetok,“ dodal M. Ďurik. Across Private Investments však nezabúda na spoločenskú zodpovednosť a investíciami podporuje viaceré projekty s úžitkom pre celú verejnosť. Pravidelne uskutočňuje výstavy významných slovenských i českých autorov. Okrem Viery Kraicovej priblížil vo svojich priestoroch diela slovenského sochára Tibora Bartfaya, akademickej maliarky Kataríny Vavrovej, sklárskeho výtvarníka Olivera Lešša či medzinárodne uznávaného českého umelca Krištofa Kinteru.

Aktuálnu výstavu diel V. Kraicovej zrealizoval Across v spolupráci s Galériou Nedbalka a stabilným partnerom, spoločnosťou KOFT. Výstavu otvorila Lucia Žilíková a o hudobný zážitok sa postaral sólista Opery SND Ivan Ožvát. Diela Viery Kraicovej budú klientom Acrossu sprístupnené do polovice decembra 2018.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.