Banky zarábajú, klienti už nie

Napriek ultra nízkym úrokom dokážu banky na Slovensku zarábať. Svedčia o tom aktuálne čísla z NBS za 1. kvartál tohto roka. Zisk celého bankového sektora medziročne vzrástol o 21,2 % na  165 miliónov eur. Finančným domom sa podarilo vykompenzovať pokles úrokových príjmov najmä tým, že klientom požičiavali viac peňazí.  Objem retailových úverov stúpol za prvé tri mesiace roka takmer o 14 %. Čisté úrokové príjmy sa finančným domom znížili o 3,9 %. Na druhej strane banky nenápadne zvyšujú poplatky, čo sa odzrkadlilo na tom, že čisté výnosy z poplatkov stúpli o 4,4 %.

Zisk bankám vzrástol aj preto, že tvorili menej opravných položiek k úverom. Tvorba opravných položiek a rezerv klesla o 34 miliónov eur na 67 %. Pritom NBS už dlhšie varuje pred rýchlym rastom úverov.

Inflácia seká výnosy

Kým banky naďalej zarábajú celkom slušne, ich klientom sa najmä na vkladoch peniaze znehodnocujú. Pozrime si pár čísel, prečo to tak je. Priemerné úrokové sadzby z vkladov do jedného roka boli podľa NBS za prvý kvartál len na úrovni 0,51%. Ak si v banke uložíte peniaze na dva roky dostanete priemerný úrok len 1,12%.  Pritom inflácia od začiatku tohto roka pomaly stúpala až na 1,2% vo februári, takže klienti bánk v podstate na svojich vkladoch prerábajú. Odborníci tvrdia, že sporitelia tým, že neinvestujú napríklad do dynamických investícii, prichádzajú o výnosy.

Navyše nízke úroky na vkladoch sa tak skoro nezmenia. Európska centrálna banka, zatiaľ nenaznačila možný rast základnej úrokovej sadzby. Naopak do konca roka sľubuje prílev lacných peňazí do ekonomiky aj cez program kvantitatívneho uvoľňovania. 

Kam s peniazmi

Keďže sporiť v bankách sa v dnešných časoch ultra nízkych úrokov neoplatí, ľudia by sa mali skôr poobzerať po možnosti investovať svoje peniaze tam, kde by bol výnos vyšší ako miera inflácie. Výhodnejšie je investovať do indexových alebo podielových fondov, prípadne priamo do akcií či firemných dlhopisov. Môžu priniesť aj dvojciferné výnosy, čo je oveľa výhodnejšie, než bankové produkty. Podľa údajov Slovenskej asociácie správcovských spoločností mali napríklad niektoré dlhopisové fondy investujúce do rýchlo sa rozvíjajúcich trhov (emerging markets) ročnú výkonnosť aj nad 5 %. Pri akciových fondoch nie je za posledný rok prekvapením výkonnosť aj 20 %.

Analytici a napríklad aj investičný guru Warren Buffett tiež tvrdia, že pre akéhokoľvek investora – malého alebo veľkého, začínajúceho alebo skúseného – sa oplatí orientovať sa na indexové fondy, ktoré majú v priemere vyššiu výkonnosť ako väčšina podielových fondov.

Podľa odborníkov by sa mali investori orientovať hlavne na investičné riešenia, ktoré investujú do dlhopisov a akcií, pričom podiel akciovej zložky by mal závisieť od uvažovaného investičného horizontu, vzťahu investora k riziku a podobne.

Mario Skybla

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.